Afspraak maken

Inspecties

De nieuwe inspectiemethode voor zonnepanelen installaties is sinds 2020 de SCIOS Scope 12-inspectie. Deze inspectie zorgt ervoor dat alle nieuwe zonnestroomsystemen geïnspecteerd kunnen worden door bekwame inspecteurs. Deze inspecties worden steeds belangrijker, gezien verzekeringsmaatschappijen eisen stellen aan de systemen, welke zij verzekeren. Off The Grid kan uw zonnepaneleninstallatie deskundig controleren volgens de methode van Scope 12. Na de inspectie geven wij een nauwkeurige rapportage, die verbeterpunten en een advies bevat.

Scope 12 is de nieuwe inspectiemethode voor zonnepanelen installaties. Hiermee wordt er een methode in de markt gezet die ervoor zorgt dat alleen gecertificeerde inspectiebedrijven zonnepanelen installaties mogen inspecteren. Deze nieuwe inspectiemethode is ontstaan door een dringende vraag vanuit de overheid en verzekeringspartijen. In toenemende mate ontstaan er branden en defecten aan zonnestroomsystemen, die voorkomen kunnen worden door goed uitgevoerde inspecties. Scope 12 geeft duidelijkheid over hoe de inspectie uitgevoerd moet worden en welke zaken hierin wel en niet meegenomen dienen te worden.

Na installatie van het zonnestroomsysteem is het van belang om deze door een onafhankelijke partij te laten controleren op bijvoorbeeld beschadigingen aan de zonnepanelen, de kwaliteit van de aansluiting en montagefouten. Dit kan grotere problemen als brand en schade (zoals het wegwaaien van de zonnepalen) aan de installatie voorkomen.

In de eerste instantie laat u uw zonnestroomsysteem inspecteren nadat deze geïnstalleerd is op uw dak. We adviseren om uw installatie om de paar jaar opnieuw te laten inspecteren. Door intensief gebruik en onder andere weersinvloeden is er kans dat beschadigingen kunnen ontstaan. Met een terugkerende inspectie kunt u op tijd maatregelen nemen om uw zonnestroomsysteem veilig en in topvorm te houden. Wij helpen u graag om uw zonnestroomsysteem zo veilig en optimaal mogelijk te houden.

Bent u opzoek naar een inspectie? Maak een afspraak dan nemen wij contact met u op!

Maak afspraak
Afspraak maken