Afspraak maken
Zonnepanelen
SDE+

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. In de Kamerbrief van 26 november 2018 leest u hierover meer.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan kunt u SDE+ aanvragen voor:

Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 4 categorieën:

 • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
 • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, waarbij de zonnepanelen op of aan een gebouw zijn aangebracht
 • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden (veld- en water-) systemen met 950 vollasturen
 • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden (veld- en watersystemen met zonvolgsystemen met maximaal 1.190 vollasturen

Hernieuwbare warmte – Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. De SDE+ 2019 onderscheidt 2 categorieën:

 • Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kWth en < 1 MWth
 • Zonthermie met een vermogen ≥ 1 MWth

Meer informatie? Zie deze website.


Warmtepomp

ISDE Zakelijke gebruikers

Uw bedrijfspand verwarmen tegen lagere kosten en in Nederland de uitstoot van CO2 verminderen? Maak gebruik van de ISDE-subsidie. U krijgt een deel van uw investeringskosten terug bij aanschaf van een of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • Bedrijven, zelfstandig ondernemers
 • Ondernemers in de land- en tuinbouw
 • Verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
 • Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren

Ga naar de website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/zakelijke-gebruikers/algemeen voor meer informatie.

Afspraak maken