Afspraak maken

Zonnepanelen

KIA

Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. Voor meer informatie over KIA, ga naar deze website.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019

EIA

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Ga naar de deze website voor meer informatie.

Terugleveren

Elke keer als uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u op dat moment gebruikt, levert u het overschot automatisch terug het energienet op.

U bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie wordt ’terugleveren’ genoemd. Stroom die u direct verbruikt, bijvoorbeeld als u de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op en valt dus niet onder terugleveren. Uw energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van uw zelf opgewekte stroom nooit te zien, ook niet als u een slimme meter heeft.

Salderen

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dit heet salderen. Vroeger gold hiervoor een maximum van 5000 kWh, maar dat is per 2014 vervallen. Alleen over uw netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaalt u verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaalt u altijd, ook als uw nettoverbruik nul is.

Tip

In het eerste jaar dat u zonnepanelen heeft zal uw maandbedrag dat u aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvangt u bij uw jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan uw energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan.


Warmtepomp

ISDE Zakelijke gebruikers

Uw bedrijfspand verwarmen tegen lagere kosten en in Nederland de uitstoot van CO2 verminderen? Maak gebruik van de ISDE-subsidie. U krijgt een deel van uw investeringskosten terug bij aanschaf van een of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.
De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

  • Bedrijven, zelfstandig ondernemers
  • Ondernemers in de land- en tuinbouw
  • Verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
  • Maatschappen, stichtingen en verenigingen
  • Gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
  • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren

Ga naar deze website voor meer informatie.

EIA

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Ga naar deze website voor meer informatie.

KIA

Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Voor meer informatie bekijk deze website.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019:

Investering       Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
Meer dan € 318.449 € 0
Afspraak maken