Afspraak maken

Zonnepanelen

BTW teruggave

Als u zonnepanelen aanschaft, kunt u de betaalde btw terugvragen aan de Belastingdienst.

Voor het terugvragen van de btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen moet u wel wat administratieve handelingen doen. Als u dat niet ziet zitten kunt u het laten doen voor ongeveer € 100. Vanwege het geld dat het u oplevert is het hoe dan ook de moeite waard: het gaat al gauw om € 700 tot € 900 bij een systeem van 12 panelen, afhankelijk van type en vermogen van de zonnepanelen.

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren tegenwoordig als ondernemers. Dat levert in principe zowel belastingvoordeel als belastingnadeel op:

  • Voordeel omdat u als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen terug kunt krijgen.
  • Nadeel omdat er vervolgens btw wordt geheven over de opbrengsten uit de teruggeleverde stroom.

Voor dat laatste kunt u ontheffing krijgen (u hoeft dan niets te betalen), zolang u jaarlijks niet meer dan € 1345 aan btw af zou moeten dragen voor de teruggeleverde stroom. Nagenoeg elke particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens. Zzp’ers moeten opletten, omdat ook andere btw-plichtige activiteiten meetellen en u de grens van € 1345 dus eerder bereikt.

Terugleveren

Elke keer als uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u op dat moment gebruikt, levert u het overschot automatisch terug het energienet op.

U bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie wordt ’terugleveren’ genoemd. Stroom die u direct verbruikt, bijvoorbeeld als u de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op en valt dus niet onder terugleveren. Uw energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van uw zelf opgewekte stroom nooit te zien, ook niet als u een slimme meter heeft.

Salderen

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dit heet salderen. Vroeger gold hiervoor een maximum van 5000 kWh, maar dat is per 2014 vervallen. Alleen over uw netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaalt u verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaalt u altijd, ook als uw nettoverbruik nul is.

Tip

In het eerste jaar dat u zonnepanelen heeft zal uw maandbedrag dat u aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvangt u bij uw jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan uw energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan.


Warmtepomp

ISDE Particulier

Uw huis verwarmen tegen lagere kosten en in Nederland de uitstoot van CO2 verminderen? Particulieren met een burgerservicenummer (BSN) en buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland kunnen ISDE-subsidie aanvragen. U krijgt een deel van uw investeringskosten terug na aanschaf van een of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

Ga naar de website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/algemeen voor meer informatie.

Afspraak maken